Gå til hovedindhold

Dagsordner og referater

Her finder du dagsordner og referater fra skolebestyrelsesmøder på Holmegaardskolen.

Indhold

  Dagsorden og referater

  Dagsorden til den 19. januar 2023 
  Bilag 1 til sag 54 - Princip om brug af mobiltelefoner
  Bilag 1 til sag 55 - Budgetopfølgning
  Bilag 1 til sag 56 - Konsekvensberegning
  Bilag 2 til sag 56 - Orientering om revideret høringsmateriale
  Bilag 3 til sag 56 - Læsevejledning
  Bilag 4 til sag 56 - Notat om ny tildeling
  Bilag 1 til sag 57 - Høringsbrev vedrørerende Skolestyrelsesvedtægt
  Referat den 19. januar 2023

  Dagsorden til den 8. december 2022
  Bilag 1 til sag 45 - økonomi
  Bilag 1 til sag 46
  Bilag 2 til sag 46
  Bilag 1 til sag 48
  Referat den 8. december 2022

  Dagsorden den 22. november 2022
  Bilag 1 til sag 39
  Bilag 2 til sag 39
  Referat den 22. november 2022

  Dagsorden den 27. oktober 2022
  Bilag 1 til sag 24 - Økonomi
  Bilag 2 til sag 28 - Høring vedrørende vikardækning

  Dagsorden den 15. september 2022
  Bilag 2 til sag 14 - Forslag til møderække
  Bilag 3 til sag 15 - Høring om øget erhvervspraktikindsats
  Bilag 1 til sag 16 - Spørgeskema til skolebestyrelser
  Bilag 1 til sag 17 - Bruttoliste over ønsker til den kollektive trafik 
  Bilag 3 til sag 17 - Rapport for estimat 
  Bilag 4 til sag 17 - Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 
  Bilag 5 til sag 17 - Økonomisk oversigt - kollektiv trafik 2022-2025
  Bilag 6 til sag 17 - Høring vedr. Trafikbestilling 2023 for kollektiv transport

  Dagsorden den 16. august 2022
  Bilag 1 til sag 3 - Vederlag
  Bilag 1 til sag 5 - Møderække
  Bilag 1 til sag 6 - Princip om vikarordning
  Bilag 1 til sag 7 - Høring vedr. skolestruktur
  Bilag 2 til sag 7 - Skolernes nuværende strukturering 
  Bilag 3 til sag 7 - Høring vedr. justeret skolestruktur
  Bilag 4 til sag 7 - Forslag til justeret skolestruktur
  Bilag 5 til sag 7 - For høring om skolestruktur
  Referat den 16. august 2022
  Referat den 15. september 2022

  Dagsorden den 17. august 2021 
  Referat den 17. august 2021

  Dagsorden og bilag den 20. september 2021 
  Referat den 20. september 2021

  Dagsorden den 28. oktober 2021 
  Referat den 28. oktober 2021

  Dagsorden den 18. november 2021
  Referat den 18. november 2021

  Dagsorden den 13. december 2021
  Referat den 13. december 2021

  Dagsorden den 18. januar 2022
  Referat den 18. januar 2022

  Dagsorden den 24. februar 2022
  Bilag sag 78 - Udkast til princip G - undervisningens organisering
  Bilag sag 80 - Princip om vikardækning
  Bilag 1 sag 83 - Facilitetsplan for Folkeskoler 2023 - 2032 - afsnit II
  Bilag 2 sag 83 - Facilitetsplan for afd. Fensmark
  Bilag 3 sag 83 - Facilitetsplan for afd. Toksværd
  Bilag 4 sag 83 - Høring vedr. facilitetsplan
  Referat den 24. februar 2022

  Dagsorden den 21. marts 2022
  Bilag til sag 89 - Økonomi 2021-2022
  Bilag til sag 90 - Budget 2022-2023
  Bilag til sag 92 - Udkast til princip D - Princip om skolens vikarordning
  Referat den 21. marts 2022

  Dagsorden den 19. april 2022
  Bilag 1 til sag 100 - Økonomi marts 2022
  Bilag 1 til sag 101 - Budget 2022-2023
  Bilag 1 til sag 103 - Udkast til princip G - Undervisningens organisering
  Bilag 2 til sag 103 - Høringssvar vedr. princip G
  Referat den 19. april 2022

  Dagsorden den 19. maj 2022
  Bilag 1 til sag 112 - Økonomi april 2022
  Bilag 1 til sag 113 - Budget 2022-2023
  Bilag 1 til sag 114 - Elevrådsmøde Fensmark indskoling-mellemtrin
  Bilag 2 til sag 114 - Elevrådsmøde Toksværd
  Bilag 3 til sag 114 - Elevrådsmøde Fensmark udskoling
  Bilag 1 til sag 115 - Styrelsesvedtægt
  Bilag 1 til sag 118 - Deltagelse i forældremøder
  Referat den 19. maj 2022

  Dagsorden den 14. juni 2022
  Bilag 1 til sag 125 - Økonomi maj 2022
  Bilag 1 til sag 126 - Budget 2022-2023
  Referat den 14. juni 2022

  Læs mere om skolebestyrelsen