Gå til hovedindhold

Praktisk info

Find praktisk info om dit barns skolegang, som fx ferieplan, ringetider, fravær, skolemad og -mælk, busruter, osv.

Rødt æble på en bog ved siden af stablede A B C-klodser

Indhold

  Her finder du praktisk information om Holmegaardskolen. Kan du ikke finde det, du søger, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. +45 5588 8600.

  Ringetider for skoleåret 2022/2023 - Vær opmærksom på nye ringetider

  Ringetider i Fensmark

  1. 08.10 - 08.55
  2. 08.55 - 09.40
  3. 10.05 - 10.50
  4. 10.50 - 11.35
  5. 12.15 - 13.00
  6. 13.00 - 13.45
  7. 13.55 - 14.40
  8. 14.40 - 15.25

  Ringetider i Toksværd

  1. 07.50 - 08.35
  2. 08.35 - 09.20
  3. 09.45 - 10.30
  4. 10.30 - 11.15
  5. 11.55 - 12.40
  6. 12.40 - 13.25
  7. 13.35 - 14.20
  8. 14.20 - 15.05

   

  Holmegaardskolen har samarbejde med både Næstved Madservice og fra Cafe Carma (Tøse og Drengerøvskøkkenet) om levering af skolemad.

  Maden fra Næstved Madservice skal forudbestilles på www.naestvedmadservice.dk/ og leveres både til afdeling Fensmark og afdeling Toksværd.

  Maden fra Tøse og Drengerøvskøkkenet er forbeholdt eleverne i udskolingen på afdeling Fensmark og kan både forudbestilles og købes i kantinen i udskolingen. Forudbestilling skal ske dagen før mellem kl. 14 – 22 på tlf. 3135 0175

  Fundamentet for en positiv og aktiv hverdag

  Sund og velsmagende mad er selve fundamentet for en positiv og aktiv hverdag.

  Det gælder for os alle sammen, men især for børn, der vokser og udvikler sig i rivende hast. Skolebørn bruger meget energi på at lære og lege – og det kræver sin kost at leve op til børn og unges energiforbrug.

  Frokosten skal være nem at gå til og hurtig at spise – samtidig med at den er lækker, sund og mættende.

  Vi er, hvad vi spiser!

  Holmegaardskolen har samarbejde med Skolemælk, som leverer skolemælk til både afdeling Fensmark og afdeling Toksværd.

  Skolemælken skal bestilles på www.skolemaelk.dk

  Her kan I frit vælge hvilken mælk dit barn skal have og hvordan du vil betale, og skolemælken bliver automatisk leveret, indtil du engang måtte opsige abonnementet. 

  Hvis I har spørgsmål kan skolemælk kontaktes på tlf.  +45 8731 2140

  Holmegaardskolen har et samarbejde med MYLOCKER, som tilbyder alle elever i udskolingen et personligt skab.

  Skabet er et sikkert og nemt sted at lægge iPad, bøger, tasker og meget andet.

  Bookingen er gratis og foregår på: www.mylocker.dk under ”lej skab på din skole”, og kan bookes fra den 1. juni til kommende skoleår.

  Elever der allerede har et skab, kan genbooke et skab til kommende skoleår allerede i maj måned.

  Husk at skabene skal tømmes og efterlades med lås, når eleven forlader skolen.

  Hvis du har spørgsmål kan MYLOCKER kontaktes på tlf. 7070 7947 eller på mail: info@mylocker.dk

  Elever skal som udgangspunkt transportere sig selv til og fra skole.

  Dog kan de gratis kommunebusser benyttes. Kommunebusserne kan benyttes af alle, også ældre og andre rejsende. Ruter og køreplaner er planlagt ud fra skolernes ringetider og kan ikke benyttes i skolernes ferier. 

  I Holmegaardskolens skoledistrikt er det buslinjerne 889 og 899 der kører. 

  Læs mere om befordring til og fra skole, busruter og bustider.

  For yderligere oplysninger, kontakt skolens kontor.

  Du kan se køreplanen for Movia på dinoffentligetransport.dk.  

  SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, socialområdet og Politi.

  Formålet med SSP-samarbejdet

  Målsætningen for SSP-samarbejdet er at "opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag". SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

  Målet med SSP-samarbejdet er også at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der er lokalt. Det kan være på det tværfaglige og tværsektorielle grundlag og fagligt i de enkelte områder: skolen, socialvæsenet, politiet, institutionerne, boligområdet, fritidsområdet og det kulturelle område.

  Hertil kommer at SSP-samarbejdet gennem projekter og ved en speciel indsats forsøger at hindre unge og grupper af unge med uhensigtsmæssig social adfærd, herunder kriminel adfærd, i at opstå og udvikle sig.

  Hvad siger loven?

  SSP-samarbejdet er organiseret som en naturlig konsekvens af, at både skolesystemet, det sociale system og politiet alle via lovgivningen er forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

  Folkeskoleloven er denne forpligtelse ikke direkte udtrykt, men det nævnes i lovens formålsparagraf, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling - noget der ikke vil kunne lade sig gøre, hvis den unge kommer ud i misbrug, kriminalitet m.v.

  Det sociale system er i loven om social service forpligtet til at føre tilsyn med de vilkår, som børn og unge lever under og eventuelt via støtte skabe de bedst mulige opvækstvilkår.

  Politiets forpligtelser fremgår af Politilovens § 1, hvor der står, at politiet "skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet". Politiet "skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed".

  Indsatsformer

  SSP-samarbejdet sigter mod tre indsatsformer:

  • den generelle forebyggende indsats
  • den specifikke indsats og
  • den individorienterede


  Den generelle indsats sker over for målgrupper, hvor der ikke har været tegn på kriminel adfærd. Indsatsen går ud på at bearbejde årsagerne til, at nogle børn og unge på et tidspunkt begår kriminalitet.

  Som eksempler på generelle indsatser over for denne målgruppe kan nævnes forskellige aktiviteter for alle kommunens børn, holdningsbearbejdende undervisning i skolerne og i ungdomsklubberne.

  Det Kriminalpræventive Råd har udgivet forskelligt materiale, som kan findes på

  https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/skole-og-uddannelse/


  I boligområderne kan en generel indsats fx være:

  • oprettelse af café-bibliotek,
  • aktivitetsforeninger,
  • indretning af fælleslokaler til hobby/sport
  • rådgivningshjælp og/eller lektiehjælp.


  Herudover kan de lokale idræts-/hobbyforeninger inddrages i det generelle forebyggende arbejde med tilbud til alle børn og unge.

  Den specifikke indsats sættes ind over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven eller som viser tegn på at være omsorgs- og/eller opdragelsessvigtede. Disse indsatser kan være enten projekter iværksat af rådet, som derigennem kan indhente erfaringer, der kan formidles bredt, eller det kan være projekter iværksat lokalt.

  En del af de aktiviteter, der er nævnt under den generelle indsats, kan også bruges i den specifikke indsats. Denne indsats retter sig da mere målrettet mod bestemte børn og unge.

  Den individorienterede indsats er individuel og sker i forhold til personer, som allerede har begået kriminalitet. Målet er at forebygge at personerne begår ny kriminalitet (recidivprævention).

   

  På SSP Næstved’s hjemmeside kan du blandt andet finde gode råd til forældrenetværk og brochurer:

  www.ssp-naestved.dk

  Download folder om SSP her.

  Her kan du se Holmegaardskolens uddannelsesplan for praktikstuderende:

  Holmegaardskolen følger Næstved Kommunes ferieplan, som kan findes her

  Klar til skolestart?

  Som udgangspunkt skal jeres barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får I besked fra kommunen. Det sker enten via et brev eller gennem annoncer i dagspressen, fx lokalaviser. Indskrivningen foregår digitalt via "Webindskrivning" med NemID i uge 45 og 46.

  Her kan du finde flere oplysninger om skolestart og link til indskrivning.

   

  Indskrivning 

  Hvis I er tilflyttere eller ønsker at skifte skole midt i skoleforløbet skal I kontakte skolens kontor på tlf. +45 5588 8600. I inviteres herefter til et indskrivningsmøde med den pågældende afdelingsleder.

  Læs mere om Holmegaardskolen