Gå til hovedindhold

Antimobbestrategi

På Holmegaardskolen står vi sammen mod mobning. Det gør vi med vores antimobbestrategi, som har til formål at forebygge og forhindre mobberi. Det er vigtigt for os, at Holmegaardskolens elever har høj trivsel, fagligt og socialt.

Indhold

  Formål: Skolens antimobbestrategi har til formål at forebygge og forhindre mobberi.

  Trivsel: At fungere optimalt såvel fagligt som socialt.

  Konflikt: Følelsesmæssige spændinger eller sammenstød mellem elever om en given uenighed.

  Drilleri: Har karakter af en tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der kan handle om at afprøve grænser eller forsøge at skabe kontakt. Drilleri er ikke mobning.

  Hvad er mobning?

  Ved mobning forstås gentagende negative handlinger rettet mod en enkelt person eller gruppe. Mobning er systematisk forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd eller udelukkelse af fællesskabet.

  Mobning er et alvorligt overgreb mod et barn, helt på linje med fysisk vold.

  Mobning er et fænomen, hvor der sker en fordrejning af de sociale normer og relationer i negativ og ekskluderende retning.

  Mobning indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den eller de, der mobber og den, der bliver mobbet, så den, der bliver mobbet, mister status.

  Mobning kan have verbal, social, fysisk, materiel, elektronisk og virtuel karakter og kan foregå
  både direkte og indirekte.

  Mobning er ikke en pludselig, enkeltstående handling.

  Læs skolens antimobbestrategi i Værdiregelsættet - Princip A, som du finder under skolebestyrelsens principper.

   

  Læs mere om Holmegaardskolen