Gå til hovedindhold

Om Holmegaardskolen

Holmegaardskolen er en skole fordelt på 2 matrikler beliggende i Fensmark og Toksværd.
På vores afdeling i Fensmark er der klasser fra 0. - 9. klassetrin, og på vores afdeling i Toksværd er der klassetrin fra 0. - 6. Begge afdelinger huser også en specialklasserække og en SFO.

Indhold

  Velkommen til Holmegaardskolen

  Holmegaardskolen er en skole fordelt på 2 matrikler beliggende i Fensmark og Toksværd.

  På vores afdeling i Fensmark er der klasser fra 0. - 9. klassetrin, og på vores afdelingen i Toksværd er der klassetrin fra 0. - 6. Begge afdelinger huser også en specialklasserække og en SFO.

  Engagerede medarbejdere og ledere på alle niveauer, som målrettet skaber de rette aktiviteter og rammer for børnenes læring. Pædagogikken i hverdagen tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Der er fokus på både de faglige, sociale og kreative kompetencer, hvor hverdagen er præget af en gensidig respekt mellem alle på skolen.

  Værdiregelsættet er en samling af regler og rammer for skolens virke. I værdiregelsættet præciseres skolens pædagogiske linjer.

  Værdiregelsættet er i fokus fra skoleårets begyndelse i forbindelse med skoleårets planlægning for både personalet og børnene for at alle kender skolens regler og værdier.

   

  1. Alle børn og voksne skal have mulighed for at opnå selvværd ved at:

  • blive mødt med respekt
  • blive mødt med accept og anerkendelse
  • skabe og opleve tryghed
  • udvise tillid til sig selv og andre
  • være bevidst om egne svagheder
  • kende og udnytte sine styrkesider

  2. Alle børn og voksne skal udvikle ansvarlighed ved at:

  • påtage sig ansvar for egne handlinger
  • påtage sig medansvar for egen læring
  • respektere sig selv og andre
  • indgå i forpligtende samarbejde med andre
  • være ærlige

  3. Alle børn og voksne skal have mulighed for at erhverve kompetencer ved at:

  • arbejde med fagenes grundlæggende områder
  • arbejde tværfagligt
  • udvikle personlige og sociale kompetencer
  • udvikle relationskompetencer
  • engagere sig og bevare lysten til at lære

  4. Alle børn og voksne skal udvikle rummelighed ved at:

  • møde andre med tolerance, indlevelse og forståelse
  • arbejde med et positivt livs- og menneskesyn
  • være nysgerrige på forskellige kulturer og kompetencer
  • acceptere forskellige veje til læring og udvikling

  Skolens ledelse og det pædagogiske personale sikrer at indsatsområder, projekter og arbejdet i hverdagen har en sammenhæng og udgangspunkt i dette værdigrundlag.

  Her finder du lokaleoversigterne over Holmegaardskolens afdelinger:

  Toksværd

  Fensmark - Indskoling og mellemtrin

  Fensmark - Udskoling

  Fensmark - SFO

  Holmegaardskolens grundskolekarakterer bliver hvert år indberettet til Undervisningsministeriet, og her kan du blandt andet finde information om elevernes samlede resultat ved folkeskolens afgangseksamen samt elevernes karakterer i de enkelte prøvefag.

  Se karaktererne her

  Hvis du har mistet dit afgangsbevis, kan du bestille en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen her

  Bestilling foregår med NemID via sikker post på borger.dk, eller du kan kontakte Næstved Arkiverne på arkiv@naestved.dk eller på tlf. 55885010

  Læs mere om Holmegaardskolen