Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsens arbejde og principper

Skolebestyrelsen fastsætter principper for Holmegaardskolen. Det er blandt andet principper for undervisningens organisering og for samarbejdet mellem skole og hjem.

Børn der løber på Holmegaardskolen afdeling Fensmark

Indhold

  Holmegaardsskolens skolebestyrelses opgave rækker vidt, herunder fastsætter de principper for skolens virksomhed for eksempel:

  • Undervisningens organisering (fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser)
  • Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
  • Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende
  • Skolefritidsordningens virksomhed.

  Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler.

  Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.

  Læs mere om skolebestyrelsen